ZGŁOSZENIE SERWISOWE

Formularz

Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.

Procedura serwisowa:

1

Zgłoszenie serwisu

2

W pierwszej kolejności przeprowadzamy próby udzielania zdalnej pomocy na odległość.

3

W przypadku braku możliwości pomocy zdalnej, prosimy odesłać produkt serwisowy na adres

        Serwis Mini-Komputery,
        Kordeckiego 41
        98-400 Wieruszów

4

W przypadku serwisu gwarancyjnego po dokonaniu naprawy urządzenie zostanie natychmiast odesłane na koszt firmy Mini-komputery.

5

W przypadku serwisu pogwarancyjnego następuje oszacowanie kosztów naprawy, a po potwierdzeniu przez klienta, przystępujemy do naprawy urządzenia.

Image